กลีเซอรีน


กลีเซอรีน จำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้โดยตรงที่ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด Thai Poly Chemicals Company Limited Tel No. 034496284, 034854888 Mobile No. 0861762992, 0824504888 LINE ID: wuttpcc, thaipoly888 Email: polychemicals888 (at) gmail (dot) com Synonyms: Glyceritol, Glycic Alcohol, Propanetriol, Trihydroxypropane คำค้นหาสินค้า กลีเซอรีน, กลีเซอรอล, กลีเซอริน กลีเซอรีนบริสุทธิ์, กลีเซอรอลบริสุทธิ์ กลีเซอรีนเหลว, กลีเซอรอลเหลว รีไฟน์กลีเซอรีน, รีไฟน์กลีเซอรอล กลีเซอรีน เกรดยูเอสพี, กลีเซอรอล เกรดยูเอสพี กลีเซอรีน เกรดยา, กลีเซอรอล เกรดยา กลีเซอรีน เกรดอาหาร, กลีเซอรอล เกรดอาหาร Glycerine, Glycerol, Glycerin Refined Glycerine, Refined Glycerol Glycerine USP, Glycerol USP Glycerine Food Grade, Glycerol Food Grade Glycerine Pharmaceutical Grade Glycerol Pharmaceutical Grade