เคล็ดสำรวจและแก้ไขปัญหาตู้เย็น Side By Side ผิมีอริยาบทปิดประตูไม่แนบ


เคล็ดลับสังเกตและแก้ปัญหาตู้เย็น Side By Side หากมีท่าทางปิดประตูไม่สนิท หนึ่งในโจทย์หลักที่ค่อนข้างพบกันเป็นเสมอๆด้วยว่าการใช้งานตู้เย็น Side By Side ก็คือทีท่าที่ประตูตู้ไม่ทำเป็นปิดได้สนิท เพราะว่าให้คุณสามารถตรวจดูและรู้ถึงปัญหาเพราะด้วยทำการแก้ไขได้ตามเวลา วันนี้เราจึงมีแบบเช็คอาการปิดประตูตู้ไม่เต็มที่ของตู้เย็นชนิดนี้มาฝากกัน ว่าทำได้ทำประการใดได้บ้าง 1.สังเกตแนวที่แช่ภายในตู้ ก่อนอื่นให้คุณทำการตรวจสอบบริเวณที่แช่ด้านในตู้เย็นโดยเฉพาะทำเลที่ตั้งด้านข้างประตู ว่ามีขวดวัสดุหรือภักษาชนิดใดจัดวางผิดกะบิลมากั้นขวางประตูทำให้ปิดไม่สนิทไม่ใช่หรือ ซึ่งบ่อยครั้งที่ท่าทางปิดประตูไม่คุ้นเคยมักจะปรากฏจากการที่คุณแช่ของในจำนวนรวมเยอะพร่ำเพรื่อ จึงไม่เหลือแคว้นในการปิดทางเข้าออก หากมีอาการปิดไม่สนิทจากเนื้อความนี้ให้คุณจัดวางของกินหรือของต่างๆ ให้เป็นกฎเกณฑ์เรียบร้อย โดยให้เว้นที่ว่างจากประตูตู้น้อย 2.ตรวจจากขอบยางประตู ที่มาที่พบได้มากในคดีที่ปิดประตูตู้ไม่คุ้นโดยมาจากการที่ขอบยางเริ่มหมดสภาพ ดูดซับได้ไม่ถูกต้องเหมือนเคยซึ่งแนวนี้คุณสามารถทำการปฏิวัติได้ด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำงดงามเช็ดละแวกขอบยางประตูตู้ ที่อาจจะมีมลสารมาเคลือบอยู่ขอบขัณฑสีมาผิวยาง ทำเอาปิดประตูได้ไม่คุ้นเคย หากทำอย่างนี้แล้วยังมีอาการเดิมอยู่เข้าฉากว่าขอบยางของประตูนั้นเสื่อมคุณภาพแล้ว จำเป็นจะต้องต้องเปลี่ยนขอบยางใหม่ช่วงนี้ เพื่อให้ตู้เย็น Side By Side ถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น 3.สังเกตการเข้าประจำที่ของขาตั้งเครื่อง นอกเหนือจากไป 2 เหตุเดิมข้างต้นที่ทำเอาประตูอาจปิดไม่รู้จักดีได้แล้วก็ยังมีต้นสายปลายเหตุมาจากการวางขาตั้งตู้เย็น โดยที่ขาที่ตั้งด้านหน้าและตอนหลัง อาจอยู่ในอันดับที่ไม่ทัดเทียมกัน ขาด้านหลังสูงกว่าด้านหน้า ทำเอาเมื่อปิดประตูตู้แล้ว จะไม่สมรรถปิดได้สนิท เพราะเช่นนั้นหากพบว่าเป็นต้นสายปลายเหตุมาจากความนี้ให้คุณทำการปรับขาตั้งตู้เย็นให้เท่ากันและลองเชิงการเปิด-ปิดตู้อีกครั้ง ตัวปัญหาปิดประตูไม่สนิท อาจเกิดขึ้นได้กับตู้เย็นทุกพันธุ์แต่มักจะบังเกิดได้บ่อยกับตู้เย็น Side By Side ที่มีประตูสองข้าง ซึ่งส่วนมากแล้วมักจะมาจากการที่บรรจุสิ่งของข้างในตู้เยอะจนล้นเกินไป เป็นเหตุให้ปิดไม่สนิท หากคุณพบปมปัญหาดังกล่าวควรรีบวิเคราะห์และทำการซ่อมโดยด่วนก็เพราะว่าถ้าหากละเลยไว้ ก็จะส่งผลเสียต่อการปฏิบัติการของตู้เย็นตัวเครื่องจะกระทำหนักมากขึ้น ระเบียบกระจายความเย็นจะไม่ทั่วถึงและทำเอาเครื่องด้อยคุณภาพหรือชำรุดพังฉิบหายได้ ฉันนั้นควรหมั่นตรวจสอบความสามัญของประตูตู้เย็น Side By Side เป็นประจำ เพื่อให้ตู้เย็นอาจจะใช้งานได้นานทวี Tags : ตู้เย็น Side By Side