ไม่เหมือนกันระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และ หอมมะลิ กข 15 ข้าวหอมมะลิ เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีบ้านเกิดในไทยมีลักษณะกลิ่นหอมสดชื่นคล้ายใบเตยเป็นชนิดข้าวที่ปลูกได้คุณภาพดีที่สุดในไทยถ้าเกิดเทียบกับการปลูกลงในประเทศอื่นๆและก็เป็นประเภทข้าวที่ทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลก เมื่อปี พ.ศ. 2497 นายสุนทร สีหเนิน พนักงานข้าว จังหวัดฉะเชิงเทราได้เก็บรวบรวมจำพวกข้าวหอมในเขตอำเภอบางคล้า ได้ปริมาณ 199 รวงแล้ว ดร.เสื้อครุย บุณยราชสีห์ (ผู้อำนวยการกองบำรุงจำพวกข้าวในช่วงเวลานั้น) ได้ส่งไปปลูกคัดชนิดบริสุทธิ์แล้วก็เทียบพันธุ์ที่สถานีทดสอบข้าวโคกสำโรง (ในตอนนี้เป็นสถานีข้าวจังหวัดลพบุรี) ดำเนินการคัดจำพวกโดยนักวิชาการเกษตรชื่อนายมังกร จูมทอง

Read More